ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL        

Promotivna brošura Veleučilišta


SAZNAJTE VIŠE  

 

Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Prehrambena tehnologija


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Poljoprivreda krša - Stočarstvo krša


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodov bodova

Ekonomski i normativni okvir poduzetništva


Diplomski stručni studij
2 godine   120 ECTS bodova

 

 

Lorana Katić

Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj

  21.09.2020 10:00

  Dvorana br. 5

Katarina Jukić

Utjecaj inovacija na ponašanje potrošača

  21.09.2020 10:30

  Dvorana br. 4

Barbara Smoljo

Statusna potrošnja

  21.09.2020 11:00

  Dvorana br.5

Karmela Zelić

Dioničko društvo

  21.09.2020 12:00

  Dvorana br. 4

Danijel Buturić

Postupci dezinfekcije vode

  21.09.2020 16:00

  Dvorana br. 5

Ana Mula

Upravljanje krizom – Krizni komunikacijski plan

  23.09.2020 10:00

  Dvorana br.5

Tomislav Strikić

Mirenje u Republici Hrvatskoj

  23.09.2020 10:30

  Dvorana br. 4

Ivana Ercegovac

Mobbing

  23.09.2020 11:00

  Dvorana br.5

“fra Lujo Marun”
Studentski dom

Grad Knin je  2009.  godine pripremio svu potrebnu dokumentaciju za Rekonstrukciju vojnih skladišta i prenamjenu u Studentski dom “fra Lujo Marun”, te 2010. godine ishodio sve potrebne dozvole i sklopio ugovor o pravu građenja s vlasnikom objekata i zemljišta odnosno RH. Kompletna rekonstrukcija objekta i njegovo opremanje do pune funkcionalnosti završeno je u prosincu 2016. godine kada  je Studentski dom “fra Lujo Marun” i svečano otvoren.

Saznajte više  

 

 

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Fax: +385 (22) 661 374

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X